Wyjazd na Słowację.

W dniach od 9 do 10 czerwca 2017 r. 12 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w wyjeździe na Słowację do zaprzyjaźnionej szkoły w Preszowie. Celem wyjazdu były już tradycyjnie rozgrywki sportowe. 9 czerwca w piątek rozegrano dwa mecze. Rozgrywki zakończyły się następującymi wynikami:

Dzień Języków Obcych

W dniu 21 marca odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych, podczas którego młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych w różnych konkurencjach. Każda klasa wcześniej otrzymała do wykonania zadnie dobrane odpowiednio do poziomu językowego danego oddziału.

Strony