Rekrutacja

Proponujemy następujące kierunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

TECHNIKUM BUDOWLANE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


                  Atuty naszej szkoły

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Budowlanych?

 • nauka w systemie jednozmianowym
 • klasopracownie wyposażone w urządzenia audiowizualne
 • posiadamy oprogramowanie Auto CAD,  które stanowi najważniejszą pozycję na rynku aplikacji do projektowania 2D/3D oraz tworzenia dokumentacji
 • program do przygotowywania kalkulacji budowlanych Norma Pro
 • zajęcia praktyczne oraz staże zawodowe odbywające się w rzeczywistych warunkach w wiodących firmach branży budowlanej
 • wycieczki zawodoznawczo – przedmiotowe
 • liczne konkursy oraz olimpiady umożliwiające zdobycie doświadczenia ale też indeksów na studia
 • własna i dobrze wyposażona baza do zajęć praktycznych
 • język obcy ukierunkowany zawodowo umożliwiający posługiwanie się językiem obcym w pracy zawodowej za granicą
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, siatkówka, koszykówka, zajęcia na basenie, zajęcia fitness
 • liczne akcje kulturowe
 • dobra atmosfera sprzyjająca nauce i przyjemnemu spędzeniu czasu

                  Rekrutacja elektroniczna

Jak wybrać Zespół Szkół Budowlanych?

 • Przechodzimy na stronę https://malopolska.edu.com.pl
 • Rejestracja kandydata do szkoły  -  Wybieramy opcję Załóż konto, a następnie wypełniamy formularz podając swoje dane. Po uzupełnieniu pól - klikamy Dalej.
 • Wypełniamy szczegółowo dane osobowe i adresowe.
 • W kolejnym oknie poznasz swój login  (identyfikator w systemie).
 • Następnie możesz uszeregować języki obce i poziom ich nauczania zaczynając od tego którego chciałbyś uczyć się najbardziej, kończąc na tym, którego chciałbyś uczyć się najmniej.
 • Kolejnym krokiem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Wybierając szkołę musisz zapoznać się z jej regulaminem rekrutacji i podjąć decyzję o jego akceptacji.
 • Wybór oddziałów - Jest to krok ostatni - Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały? Jeśli chcesz dostać się do naszej szkoły wybierz oddział Zespołu Szkół Budowlanych jako pierwszy.
 • Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły.
 • Od tego momentu twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w Systemie. Możesz teraz wydrukować jedno podanie i zanieść je tylko do pierwszej wskazanej szkoły na podaniu, która jednocześnie odpowiada za rozpatrzenie Twojego podania.

O czym warto pamiętać podczas rekrutacji elektronicznej?

 • Osoba biorąca udział w rekrutacji może kandydować do trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum nr 5, itd.).
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest istotna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa,w której uczeń chciałby najbardziej kontynuować naukę.
 • Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Poniżej przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:

Sposób I:

 1. Klasa 1a ze szkoły X
 2. Klasa 1a ze szkoły Y
 3. Klasa 1a ze szkoły Z
 4. Klasa 1b ze szkoły Y
 5. Klasa 1c ze szkoły Y

Sposób II:

 1. Klasa 1a ze szkoły X
 2. Klasa 1b ze szkoły X
 3. Klasa 1c ze szkoły X
 4. Klasa 1b ze szkoły Y
 5. Klasa 1d ze szkoły Y

Jeśli kandydatowi zależy na dostaniu się do konkretnej szkoły bez względu na kierunek kształcenia to wybiera sposób II, natomiast, gdy zależy mu na konkretnym kierunku kształcenia wybiera sposób I.

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się, jako pierwsza.

                  Wymagane dokumenty

absolwent szkoły podstawowej

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Dwie fotografie – dane osobowe na odwrocie.
 • Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydana przez szkołę podstawową).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształceniaw danym zawodzie.
 • Karta zdrowia.

absolwent branżowej szkoły I stopnia

 • Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
 • Oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 • Dwie fotografie – dane osobowe na odwrocie.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Karta zdrowia

Druki do pobrania dla kandydatów:


Regulamin rekrutacji 2023/2024

Terminy etapów rekrutacji 2022/2023 dla Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Terminy etapów rekrutacji 2022/2023 dla Branżowej Szkoły II stopnia